wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem bankowa5.pl,

prowadzony jest przez firmę LEDOON Dariusz Sulewski ,

nr NIP 125-099-17-59, z siedzibą: Ząbki, ul. Sowińskiego 30.


Zamówienia w sklepie można składać poprzez:

sklep internetowy

e-mailem: sklep@ledoon.pl

telefonicznie 530 551 300


Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu danych.
Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej Inpost.
W przypadku chęci otrzymania faktury VAT proszę zaraz po zakupie o tym poinformować!!! Domyślnie wystawiamy paragon.

Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie:

przelewem - przedpłatą

za pobraniem przy odbiorze przesyłki

Pełna treść regulaminu:
1.Postanowienia ogólne
2.Realizacja zamówienia
3.Gwarancja
4.Reklamacja
5.Zwrot towaru
6.Ochrona danych osobowych
7.Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

Wszystkie podane w sklepie ceny zawierają podatek VAT
Zamówienia w sklepie można składać poprzez:
sklep internetowy
e-mailem: sklep@ledoon.pl
telefonicznie 530 551 300

Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.
W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail), momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem).
W przypadku złożenia zamówienia przez klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji.

II. Realizacja zamówienia

Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty - każdorazowo podając przyczynę takiego działania.
Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.
Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy.
Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.
Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.


Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

Przelewem na rachunek bankowy.

Dane do wpłaty:
LEDOON
DARIUSZ SULEWSKI
Sowińskiego 30
05-091 Ząbki
nr.konta  74 1240 5660 1111 0010 6176 4852
Towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek.

Za pośrednictwem platformy Przelewy24
Przesyłka wysyłana jest niezwłocznie po otrzymaniu przez sklep, informacji od operatora  Przelewy24 o dokonanej płatności.
Przy odbiorze, czyli za pobraniem. Przesyłka wysyłana jest niezwłocznie po weryfikacji poprawności danych podanych w zamówieniu.

Przesyłki wysyłane są z :
Sklep LEDOON
DARIUSZ SULEWSKI
Zdrojowa 13
05-600 Grójec

III.

GWARANCJA:
Wszystkie przedmioty kupowane w sklepie objęte są gwarancją producenta lub ustawowo,
jeśli producent dołączył gwarancje to jej okres określony jest w opisie produktu
w pozostałych przypadkach jest to regulowane ogólnymi przepisami.

IV.
REKLAMACJA :
W przypadku reklamacji warto przed wysyłką poinformować o usterce poprzez wiadomość e-mail, w miarę możliwości zostanie udzielona wszelka pomoc, w przypadku stwierdzenia że nie da się problemu rozwiązać na odległość proszę odesłać produkt na nasz adres sklepu stacjonarnego, tj.

Sklep LEDOON
DARIUSZ SULEWSKI
Zdrojowa 13
05-600 Grójec

Reklamacje są rozpatrywane tylko jeśli dostarczone zostały z dowodem zakupu(paragon, kopia faktury),wszystkie przedmioty dostarczone bez dowodu zakupu traktujemy jako przesłane do utylizacji!!!
1. Reklamowany towar należy odesłać na własny koszt na wskazany przez nas adres.
2. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni roboczych począwszy od daty dostarczenia wadliwego towaru.
3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć oryginalny paragon lub kopię faktury VAT.
4. Towar odsyłany proszę należycie zabezpieczyć gdyż gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.
5)W przesyłce reklamacyjnej proszę umieścić numer konta bankowego na wypadek gdyby jedynym rozwiązaniem problemu był zwrot pieniędzy.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji produkt naprawiony lub wymieniony odsyłamy do klienta na nasz koszt.Gdy nie ma możliwości naprawienia lub wymiany wadliwego produktu dokonujemy zwrotu jego wartości.

Proszę BEZWZGLĘDNIE umieszczać w przesyłkach reklamacyjnych:
1) informację o usterce,
2) swoje dane osobowe.
3) paragon lub kopię faktury.
protokół reklamacyjny znajdziesz:
http://ledoon.pl/files/REKLAMACJA%20LEDOON.pdf
Koszt przesłania do sprzedawcy uszkodzonego produktu pokrywa kupujący.V.

ZWROT TOWARU:
Przedmiot podlegający zwrotowi nie może nosić śladów używania. Należy go odesłać na własny koszt w oryginalnym opakowaniu wraz z paragonem na adres firmy.

Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Z późniejszymi zmianami.
Konsument lub w przypadku zakupu dokonanego od dnia 01.01.2021  również przedsiębiorca będący osobą fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że  nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może zwrócić przedmiot składając stosowne oświadczenie na piśmie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki pod warunkami:

Możliwość zwrotu produktu nie dotyczy produktów na zamówienie (przygotowanego według parametrów podanych przez zamawiającego).

Przedmiot musi być w stanie nie naruszonym (oryginalne opakowanie, brak śladów użytkowania, w przypadku gdy na opakowaniu produktu znajdują się plomby producenta nie mogą być naruszone.).

W przypadku zwrotu produktu proszę umieścić w przesyłce:

1.Numer konta bankowego.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
tu jest wzór:
http://ledoon.pl/files/odstąpienie%2014%20dni%20a.pdf
3.Paragon.
4.W przypadku gdy wraz z zwracanym przedmiotem nie otrzymamy paragonu lub kopii faktury- nie mamy możliwości zwrócenia pieniędzy.
5.Od punktu 4. niema wyjątków.


 

VI.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie uzyskane dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do jednorazowej realizacji zamówienia

nie są gromadzone i nigdy nie będą wykorzystywane w innym celu.


VII. Postanowienia końcowe
Niniejszy regulamin stanowi treść umowy kupna - sprzedaży zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.
O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej - w powitaniu.
Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.


Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl